Trao 14 suất học bổng cho sinh viên Reviewed by Momizat on . Quỹ học bổng Cựu sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin vừa trao 14 suất học bổng cho những SV của Khoa có hoàn cảnh khó khăn và vượt khó trong học tập. Năm nay, Qu Quỹ học bổng Cựu sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin vừa trao 14 suất học bổng cho những SV của Khoa có hoàn cảnh khó khăn và vượt khó trong học tập. Năm nay, Qu Rating: 0
You Are Here: Home » Tin tức » Thông báo » Trao 14 suất học bổng cho sinh viên

Trao 14 suất học bổng cho sinh viên

Trao 14 suất học bổng cho sinh viên

Quỹ học bổng Cựu sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin vừa trao 14 suất học bổng cho những SV của Khoa có hoàn cảnh khó khăn và vượt khó trong học tập.

Năm nay, Quỹ có sự đồng hành của công ty Misfit Wearables.

Quỹ học bổng Cựu sinh viên mong nhận được nhiều đóng góp của các mạnh thường quân là cựu sinh viên của Khoa để có thể hỗ trợ ngày càng nhiều những trường hợp xứng đáng.

Nguồn: http://www.hcmus.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=7106&Itemid=242

© 2013 Quỹ học bổng Cựu sinh viên khoa CNTT - ĐH KHTN

Scroll to top