You Are Here: Home » Giới thiệu » Hình thức đóng góp

Hình thức đóng góp

1. Đóng góp qua chuyển khoản:

- Tên tài khoản: Cô Phạm Anh Thủy (Chuyên viên phụ trách công tác tài chính của Khoa Công nghệ thông tin)
- Ngân hàng: Agribank – Chi nhánh: An Phú
- Số tài khoản: 1606206318540
- Nội dung chuyển khoản: Hoten_Dong gop ASF

Sau khi chuyển khoản, vui lòng gửi mail thông báo đến địa chỉ: asf@fit.hcmus.edu.vn

2. Đóng góp trực tiếp
- Thầy Cao Xuân Nam – Giảng viên Bộ môn Công nghệ Tri thức (i.86, tòa nhà i, trường ĐH Khoa học Tự nhiên)

© 2013 Quỹ học bổng Cựu sinh viên khoa CNTT - ĐH KHTN

Scroll to top