You Are Here: Home » Giới thiệu » Hình thức đóng góp

Hình thức đóng góp

1. Đóng góp qua chuyển khoản:
- Ngân hàng: VPbank – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh
- Tên tài khoản: Nguyễn Thị Mỹ Dung
- Số tài khoản: 129568739
- Nội dung chuyển khoản: <Tên>, <email>, QUY HB CUU SV
Ví dụ: CUU SV NGUYEN VAN A, nguyenvana@gmail.com, QUY HB CUU SV
Sau khi chuyển khoản, vui lòng gửi mail thông báo đến địa chỉ: asf@fit.hcmus.edu.vn

2. Đóng góp trực tiếp
- Cô Nguyễn Thị Mỹ Dung – VP Khoa Công nghệ Thông tin (i.53, tòa nhà i, trường ĐH Khoa học Tự nhiên)
- Thầy Cao Xuân Nam – Giảng viên Bộ môn Công nghệ Tri thức (i.86, tòa nhà i, trường ĐH Khoa học Tự nhiên)

© 2013 Quỹ học bổng Cựu sinh viên khoa CNTT - ĐH KHTN

Scroll to top