Hình ảnh buổi trao HB với công ty Misfit Reviewed by Momizat on . Vừa qua Quỹ Học Bổng đã đồng hành cùng công ty Misfit trao 14 suất HB cho các bạn SV khó khăn của Khoa (trong đó công ty Misfit tài trợ 8 suất). Số tiền HB là 1 Vừa qua Quỹ Học Bổng đã đồng hành cùng công ty Misfit trao 14 suất HB cho các bạn SV khó khăn của Khoa (trong đó công ty Misfit tài trợ 8 suất). Số tiền HB là 1 Rating: 0
You Are Here: Home » Tin tức » Hình ảnh hoạt động » Hình ảnh buổi trao HB với công ty Misfit

Hình ảnh buổi trao HB với công ty Misfit

Hình ảnh buổi trao HB với công ty Misfit

Vừa qua Quỹ Học Bổng đã đồng hành cùng công ty Misfit trao 14 suất HB cho các bạn SV khó khăn của Khoa (trong đó công ty Misfit tài trợ 8 suất). Số tiền HB là 1,500,000VND/tháng, kéo dài suốt 12 tháng

© 2013 Quỹ học bổng Cựu sinh viên khoa CNTT - ĐH KHTN

Scroll to top