You Are Here: Home » Lịch sử hình thành và mục tiêu

Lịch sử hình thành và mục tiêu

I.                   Mục đích

-         Tài trợ học bổng toàn phần cho sinh viên có tiềm năng phát triển nhưng hoàn cảnh lại đặc biệt khó khăn.

-         Tạo cơ hội vận động các cựu sinh viên chung tay giúp đỡ cho lớp đàn em.

II.                Phương thức thực hiện

  1. Đối tượng:

-         Đối tượng tham gia tổ chức quỹ học bổng: cựu sinh viên khoa Công nghệ thông tin – ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM (đối tượng chính), Ban chủ nhiệm và các thầy cô khoa Công nghệ thông tin, các nhà tài trợ. Trong đó, ban tổ chức sẽ là người đại diện cho quỹ. Ban tổ chức này sẽ hoạt động trong từng nhiệm kỳ 1 năm và được thành lập dưới sự giám sát của khoa CNTT.

-         Đối tượng được nhận học bổng: sinh viên khoa Công nghệ thông tin – ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM, thỏa mãn một trong hai điều kiện:

§         Là sinh viên thực sự khó khăn, có kết quả học tập từ 7.0 trở lên (tiêu chí này thay đổi theo mặt bằng chung sinh viên cùng khóa).

  1. Hình thức học bổng:

-         Học bổng toàn phần cho sinh viên khó khăn, 1.5 triệu/tháng, tương đương 9 triệu/HK hay 18 triệu/năm. Số tiền này nhằm giúp cho sinh viên không có sự hỗ trợ của gia đình có thể đảm bảo cuộc sống, đảm bảo việc học hành.  

-         Tùy vào tình hình tài chính sẽ có số lượng học bổng cụ thể cho từng năm.

  1. Cách thức xin học bổng và xét học bổng:

-         Nộp hồ sơ xét học bổng: sinh viên có nhu cầu sẽ nộp thông tin của sinh viên

-         Bài luận: sinh viên sẽ viết một bài văn ngắn thể hiện mục đích xin học bổng của mình

-         Phỏng vấn: ban tổ chức sẽ phỏng vấn các ứng viên thỏa tiêu chí để chọn ra sinh viên được nhận học bổng.

-         Song song với việc xét hồ sơ, một kênh thông tin khác là từ các em sinh viên học chung, mạng lưới này sẽ do các GV trẻ có điều kiện tiếp xúc gần gũi với sinh viên thực hiện. Việc xét duyệt học bổng bao gồm cả nguồn thông tin ‘ngầm’ này.

Tiêu chí: ưu tiên cho sinh viên nghèo, có ý chí học tập – nghiên cứu, có nguyện vọng và ước mơ phát triển tích cực.

  1. Cách thức giới thiệu học bổng và vận động gây quỹ học bổng

-         Giới thiệu: đầu mỗi năm học, ban tổ chức sẽ phối hợp khoa CNTT giới thiệu rộng rãi về học bổng cho tất cả sinh viên khoa CNTT và tiếp nhận hồ sơ xin học bổng.

-         Vận động gây quỹ: ban tổ chức sẽ vận động các nguồn lực từ phía các cựu sinh viên khoa CNTT(đối tượng chính), các thầy cô khoa CNTT và các nhà tài trợ (nếu có).

  1. Phương thức tổ chức quỹ:

-         Quỹ học bổng được vận động sẽ được gởi ngân hàng, có một thủ quỹ có trách nhiệm trong việc quản lý quỹ và thu chi theo quyết định của ban tổ chức.

-         Tình hình tài chính của quỹ phải được báo cáo rõ ràng, minh bạch cho ban chủ nhiệm khoa CNTT định kỳ 2 lần/ năm. Tình hình tài chính cũng sẽ được báo cáo cho các nhà tài trợ và cập nhật thường quyên qua Google Docs.

-          Mọi quyết định thu chi của ban tổ chức cần được sự cố vấn từ ban chủ nhiệm khoa CNTT.

  1. Hình thức trao học bổng:

-         Sau khi xác định được sinh viên được trao học bổng, ban tổ chức sẽ lập tài khoản cho sinh viên và định kỳ 1 tháng 1 lần sẽ chuyển tiền vào tài khoản đó.

-         Tùy tình hình của sinh viên cũng như tình hình tài chính và tình hình hoạt động của quỹ, ban tổ chức sẽ quyết định ngừng hoặc tiếp tục trao học bổng sau từng năm học.

-          Đánh giá tiềm năng: Sau khi nhận học bổng và kết thúc một học kỳ, kết quả của người được nhận học bổng phải đảm bảo trên 7.0 (con số này có thể thay đổi sau mỗi học kỳ dựa trên mặt bằng chung của các sinh viên cùng khóa). Nếu thỏa mãn, em đó được hưởng tiếp học bổng học kỳ sau. Nếu không, học bổng sẽ được trao cho người thứ hai trong danh sách hoặc người mới xin học bổng.

-         Ban tổ chức ngoài ra cũng sẽ hỗ trợ thêm cho sinh viên được nhận học bổng về mặt tinh thần, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, chia sẻ tài liệu học tập trong điều kiện cho phép.

© 2013 Quỹ học bổng Cựu sinh viên khoa CNTT - ĐH KHTN

Scroll to top