Mời tham dự buổi gặp gõ và trao học bổng VEF Reviewed by Momizat on . Vào ngày 11/10 /2022 sắp tới, Ban điều hành Quỹ học bổng cựu sinh viên tổ chức buổi gặp gỡ và trao học bổng VEF dành cho các bạn sinh viên khoa Công nghệ Thông Vào ngày 11/10 /2022 sắp tới, Ban điều hành Quỹ học bổng cựu sinh viên tổ chức buổi gặp gỡ và trao học bổng VEF dành cho các bạn sinh viên khoa Công nghệ Thông Rating: 0
You Are Here: Home » Uncategorized » Mời tham dự buổi gặp gõ và trao học bổng VEF

Mời tham dự buổi gặp gõ và trao học bổng VEF

Vào ngày 11/10 /2022 sắp tới, Ban điều hành Quỹ học bổng cựu sinh viên tổ chức buổi gặp gỡ và trao học bổng VEF dành cho các bạn sinh viên khoa Công nghệ Thông tin trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG – HCM. Với sự tham gia của Gigi Do, Ph.D đang công tác tại đại học University of Houston – Clear Lake Đại diện ban điều hành Quỹ học bổng VEF và Đại diện Ban chủ nhiệm Khoa Công nghệ Thông tin, Ban điều hành quỹ học bổng Cựu sinh viên ASF

Thân mời các bạn sinh viên được nhận học bổng VEF đến tham dự buổi lễ trao học bổng. Thư mời chính thức sẽ được gửi qua email cho các bạn sinh viên.

Trân trọng,

Buổi gặp gỡ và trao học bổng VEF

© 2013 Quỹ học bổng Cựu sinh viên khoa CNTT - ĐH KHTN

Scroll to top